Mediasector groeit 6% volgens ABN en 5% volgens VIA Nederland

Mediasector groeit 6% volgens ABN en 5% volgens VIA Nederland

Jun 12, 2024

MEDIASECTOR GROEIT ONDANKS STAGNERENDE ECONOMIE

De mediasector boekt in 2024 een omzetgroei van 6 procent, zo verwacht ABN AMRO. Met name de koopkrachtstijging van 2,7 procent verleent de sector een positieve impuls. Digitalisering en nieuwe media vormen de groeimotor van de sector; traditionele media krimpen juist. Voor 2025 wordt een volumegroei van 1,5 procent verwacht, in lijn met de verwachte BBP-groei.


BESTEDINGEN DIGITAL ADVERTISING IN 2023 NAAR 3,7 MILJARD, GROEI VAN 5 PROCENT

Lokale uitgevers overtreffen groei van global partijen zoals Google en Meta

Amsterdam, 17 april 2024 – Met een stijging van 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de bestedingen aan digitale advertenties in 2023 blijven groeien. Ondanks de aanhoudende groei werden de advertentie-uitgaven wel door macro-economische onzekerheden beïnvloed, vooral in de eerste helft van 2023. In totaal besteedden adverteerders ruim 3,7 miljard euro aan digitale advertenties. Naast de standaard groeicijfers maakt de Online Ad Spend Study 2023 die Deloitte in opdracht van VIA uitvoerde, dit jaar ook veel andere opvallende ontwikkelingen zichtbaar.


DSP WHITELABEL

Levert alle benodigde online producten & diensten aan mediabureaus en adverteerders om display, video, mobile, audio, dooh en retail advertising mogelijk te maken. Meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op: https://dspwhitelabel.com/contact/


Bron:
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/sectorprognoses/technologie/mediasector-groeit-ondanks-stagnerende-economie.html?icmp=app_banner_1491rw_cta1_tcm%3A16-230575&tracking_usid=1718171579050&tracking_dlid=e77dce27-12f4-4800-93a9-9fe93e7e7f87

https://vianederland.nl/kennisbank/digital-ad-spend-study-2023

Have a project in mind?

Let’s make YOUR CLIENTS HAPPY… together !